Nová Kladina pro ženskou dráhu,


S radostí Vám oznamujeme, že jsme získali od Nadace Agrofert dotaci 30 000Kč na pořízení nové sady překážek a tedy je tartanová dráha již plně v provozu!

Pro tartanovou dráhu byla zakoupena nová kladina, nový přeskok pro ženy/děti a nová nastavitelná bariéra 150/170/200cm
Celkové náklady na pořízení překážek  činily bezmála 80tis Kč. Z toho 30tis Kč poskytla nadace agrofert a 50tis bylo z vlastních zdrojů.

Za SDH Hrachovec - starosta sboru

Nadace Agrofert

Provozní řád sportoviště pro požární sport v Hrachovci


- Sportoviště zahrnuje dvě tartanové dráhy a plochu pro požární útok na pozemku p.č. 144/1
v k.ú. Hrachovec
- cvičení na sportovišti je na vlastní nebezpečí
- vstup na sportoviště dobrovolným a profesionálním hasičům je možný pouze po dohodě
s provozovatelem
- Vstup na sportoviště je možný pouze po rezervaci na www.sdhhrachovec.cz (Prosím
rezervujte časy pokud možno den předem (Neplatí pro permanentky) , v opačném případě
se může z personálních důvodů stát, že vaši rezervaci nemůžeme odbavit.)
- Na travnatou plochu fotbalového hřiště platí ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL
(Parkování před areálem, nebo bezprostředně za vjezdovou bránou)
- děti do 15 let mohou vstupovat na sportoviště jen v doprovodu s osobou starší 18 let
- vstup na tartanovou dráhu je možný pouze ve sportovní obuvi (tretry s hřeby do 7mm)
- na sportovišti je každý povinen udržovat čistotu a pořádek


Na sportovišti je zakázáno:


- kouřit
- vstupovat se zvířaty
- manipulovat s překážkami a poškozovat vybavení sportoviště
- manipulovat s otevřeným ohněm
- vjíždět a používat motorová i nemotorová vozidla (automobily,motorky, jízdní kola apod.)


Při zjištění závady na sportovišti je nezbytné okamžitě závadu nahlásit provozovateli sportoviště
Porušení tohoto provozní řádu může být důvodem k vykázání z areálu provozovatelem sportoviště
nebo pověřenou osobou, případně může být uložena pokuta až do výše 1000Kč za prohřešek.

Ceník a pravidla pronájmu:


- Při platbě v hotovosti před vstupem na dráhu 100 Kč/hodina a sbor (počet osob je na
zvážení objednatele). Je možné po předchozí dohodě platba bezhotovostně na účet SDH
Hrachovec.,
- Možnost zakoupení permanentek na 10 (5) hodin. Cena permanentky je 800 (400) Kč (80
Kč/hod = 20% sleva)
- Permanentku je nutné objednat předem na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (cca 2 dny
předem).
- Permanentka platí dvě sezóny, tedy rok ve kterém byla vydána + 1, nevyužité hodiny
propadají.
- Za permanentku, tj. její ztrátu, poškození či zneužití odpovídá její držel, který je uveden na
permanentce.
- Permanentka je přenosná, je nutné při rezervaci uvést číslo a jméno držitele permanentky,
kterou bude trénink uhrazen.
- Pro zaplacení tréninku je možné permanentky kombinovat (tj zaplatit část hodin z jedné, část
z jiné).


Odpovědné osoby za dodržování a kontrolu provozního řádu:
Za provozovatele sportoviště:

  • Ing. Miroslav Děcký - Starosta SDH Hrachovec tel. 776 723 321
  • Evžen Knebl – Velitel SDH Hrachovec, tel. 604 274 004

Omezení provozu tartanové dráhy

 

Z provozních důvodu je aktuálně do odvolání v provozu pouze mužská kladina.

 

Děkujeme za pochopení.

Zdravíme sportovce,

i v letošním roce bude k dispozici tartanová tréninková dráha.
 Provoz tartanové dráhy je zahájen!

Upozornění:

- respektujte ZÁKAZ VJEZDU vozidel k tartanové dráze.

- Parkujte bezprostředně za vjezdovou bránou (po pravé straně zpevněná plocha)

 


Rezervace:

je možná výhradně přes rezervační systém zde na webu (Tartanová dráha -> rezervace tréningu)

V roce 2021 fungujeme stejně jako loni:

Permanentky (preferovaný způsob platby)

Pro zjednodušení práce s penězi jsme zavedli novinku - předplacené permanentky

Cena permanentky:

-  10 hodin -  800 Kč

-    5 hodin - 400 Kč

Podmínky využití permanentky:

- Permanentku je třeba objednat den předem na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Prosím uvádějte Jméno, Příjmení, Sbor a telefon

 - Permanentka je přenosná, permanentky lze kombinovat (tj. využít hodiny na jeden vstup z    více permanentek)

- při rezervaci je nutné uvést jméno osoby zapsané na permanentce a číslo permanentky

- platnost kreditu je dva kalendářní roky, nevyužitý kredit propadá

- za ztrátu/zneužití permanentky odpovídá její držitel

- cena v registračním systému odpovídá ceně v hotovosti, z permanentky se odpočítají půlhodinové bloky

 

Platba v hotovosti:

- Platba pověřené osobě před vstupem na dráhu.

- Cena hotově 100 Kč/hodina

Prosím mějte přesný obnos, pověřená osoba není pokladník a nemá s sebou peníze na velké rozměnění.

 

Registrace:
- z personálních důvodů prosíme o rezervaci dráhy minimálně večer předem.

Přeji Vám mnoho sportovních úspěchů v sezóně 2021!
Za SDH Hrachovec Mira

 

 

V týdnu od 26. 3. 2018 jsme po zimním odpočinku připravili tartanovou tréningovou dráhu pro naše a Vaše tréningy.
Kdo má tedy zájem. Využijte prosím pro rezervaci tréningu výhradně rezervační systém zde.Přejeme vám krásné velikonoce, a hodně sportovních úspěchů

za SDH Hrachovec admin Mira

Jak jistě mnozí z vás vědí, na tréningový areál SDH Hrachovec se dá přijít zatrénovat.

Jelikož, se o tréningové časy hlásí okolní sbory nepravidelně a tím, je složité udržet přehled o tom kdy je dráha volná byl zřízen rezervační systém.

Tento rezervační systém je dostupný z menu v pravo  "Rezervace tréningu"
 

Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí týdenní rozpis časů možných pro rezervaci tréningu. Je možné zaregistrovat bloky dlouhé 30minut, ovšem minimálně 1 hodinu. Systém taktéž sám vypočítá cenu za pronájem.

Po této rezervaci přes WEB, prosím kontaktujte ješte Evžu Knebla (kontakt je v emailu který dorazí po rezervaci) a domluvte se sním, jak se na dráhu dopravíte.

Díky moc za spolupráci.


Admin Mira

V roce 2017 byla u fotbalového hřiště v Hrachovci vystavěna tréningová tartanová dráha pro 100 m překážek.

... Bude doplněno