Provoz tartanové dráhy obnoven!

 

Na tartanové dráze jsou opět k dispozici obě dráhy - Jak Mužská tak Ženská.


A dále upozorňujeme návštěvníky nutností řídit se provozním řádem sportoviště.

Pro členy SHČMS platí podmínka trénování jako "na soutěži" - tedy přilba, opasek. Poté jste kryti SHČMS.


Děkujeme, že udržujete pořádek a čistotu.