Sestry a bratři hasiči ,

výbor SDH Hrachovec se vzhledem k epidemické situaci usnesl na zrušení VH, která měla proběhnout 30.1.2022.
 
 
S přáním pevného zdraví
Mira, jednatel SDH Hrachovec